مطالبی که دارای برچسب قراردادهای هستند.


نمایش 1 تا 45 از 45 نتیجه

ضوابط و مقررات شهرسازی در قراردادهای پیمانکاری ساختمانی

ضوابط و مقررات شهرسازی در قراردادهای پیمانکاری ساختمانی
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:17:55
کد خبر: 513
ادامه مطلب

دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری

مقالات
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:24:07
کد خبر: 531
ادامه مطلب

ماهیت قراردادهای تجاری

مقالات
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:36:57
کد خبر: 543
ادامه مطلب

قراردادهای فروش خودرو اصلاح می شود

با ابلاغ دستورالعمل
تاریخ: 19 مهر 1393 ساعت 23:08:52
کد خبر: 671
ادامه مطلب

انواع قراردادهای رایج طرح و ساخت در ایران و فیدیک مجید پرچمی جلال EPC

مقالات
تاریخ: 19 مهر 1393 ساعت 23:14:13
کد خبر: 684
ادامه مطلب

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.
تاریخ: 23 مهر 1393 ساعت 00:41:11
کد خبر: 914
ادامه مطلب

نکاتی در خصوص قراردادهای پیمانکاری

مقالات
تاریخ: 23 مهر 1393 ساعت 23:28:50
کد خبر: 968
ادامه مطلب

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

مقالات
تاریخ: 26 مهر 1393 ساعت 23:13:56
کد خبر: 1091
ادامه مطلب

داوری در قراردادهای بیمه

داوری در قراردادهای بیمه
تاریخ: 29 مهر 1393 ساعت 23:09:09
کد خبر: 1241
ادامه مطلب

قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن

قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن
تاریخ: 29 مهر 1393 ساعت 23:43:42
کد خبر: 1271
ادامه مطلب

تاثیر تسلیم مبیع بر مالکیت در قراردادهای بیع بین­ الملل

تسلیم یکی از 3 اصل مهم بنیادین در هر توافقنامه فروش خارجی می باشد که متاسفانه معمولاً چنین موضوع حائز اهمیتی دراکثر مواقع دقیقاً مورد توجه قرار نمی گیرد . تسلیم و آثار آن در اکثر قراردادهای تجارت بین المللی علی الخصوص در قراردادهایی که نیازمند حمل کالا از محلی به محل دیگر است نقشی حیاتی ایفا می کند. تاثیر تسلیم در انتقال مالکیت [1] ، ضمان معاوضی[2]، جبران خسارات[3] قبل و بعد از تسلیم، تبادل اسناد[4] و پرداخت ثمن و مثمن بیانگر اهمیت آن است .
تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت 01:04:46
کد خبر: 1400
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد توام با رهن-تسهیلات بانکی

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد توام با رهن - تسهیلات بانکی
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:21:50
کد خبر: 1553
ادامه مطلب

قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان، نمونه موافقت تامه

قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان،نمونه موافقت نامه
تاریخ: 12 آبان 1393 ساعت 23:20:24
کد خبر: 1736
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد خرید

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد خرید
تاریخ: 13 آبان 1393 ساعت 23:17:23
کد خبر: 1744
ادامه مطلب

قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان، شرایط خصوصی پیمان

قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان،شرایط خصوصی پیمان
تاریخ: 16 آبان 1393 ساعت 23:19:00
کد خبر: 1801
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد انجام کار نمونه

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد انجام کار نمونه
تاریخ: 17 آبان 1393 ساعت 23:21:49
کد خبر: 1838
ادامه مطلب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی
تاریخ: 20 آبان 1393 ساعت 23:11:49
کد خبر: 1949
ادامه مطلب

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره

- متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته». اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟
تاریخ: 24 آبان 1393 ساعت 23:12:29
کد خبر: 2048
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی
تاریخ: 26 آبان 1393 ساعت 23:56:54
کد خبر: 2157
ادامه مطلب

قراردادهای کار موضوع قانون کار، قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه و شرکت

قراردادهای کار موضوع قانون کار،قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه و شرکت
تاریخ: 29 آبان 1393 ساعت 23:20:35
کد خبر: 2268
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه
تاریخ: 30 آبان 1393 ساعت 23:19:01
کد خبر: 2292
ادامه مطلب

نقش قراردادهای خصوصی در نکاح

نقش قراردادهای خصوصی در نکاح
تاریخ: 2 آذر 1393 ساعت 23:09:46
کد خبر: 2351
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد مشارکت مدنی
تاریخ: 4 آذر 1393 ساعت 00:51:09
کد خبر: 2432
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری
تاریخ: 4 آذر 1393 ساعت 23:23:32
کد خبر: 2468
ادامه مطلب

قواعد حاکم بر قراردادهای استخدامی

مقالات
تاریخ: 9 آذر 1393 ساعت 00:47:37
کد خبر: 2594
ادامه مطلب

حقوق قراردادهای دولتی

بحث ما راجع به حقوق قراردادهای دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .
تاریخ: 10 آذر 1393 ساعت 23:11:56
کد خبر: 2654
ادامه مطلب

قراردادهای بیمه موضوع قوانین بیمه، نمونه قرارداد عمر زمانی کارکنان یک شرکت

قراردادهای بیمه موضوع قوانین بیمه،نمونه قرارداد عمر زمانی کارکنان یک شرکت
تاریخ: 11 آذر 1393 ساعت 23:20:16
کد خبر: 2686
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد تفصیلی انجام خدمات نمونه

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی ،قرار داد تفصیلی انجام خدمات نمونه
تاریخ: 15 آذر 1393 ساعت 23:20:47
کد خبر: 2789
ادامه مطلب

شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

مقالات
تاریخ: 18 آذر 1393 ساعت 23:21:38
کد خبر: 2902
ادامه مطلب

قراردادهای بیمه موضوع قوانین بیمه، آتش سوزی صنعتی

قراردادهای بیمه موضوع قوانین بیمه،آتش سوزی صنعتی
تاریخ: 20 آذر 1393 ساعت 23:20:03
کد خبر: 2966
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی
تاریخ: 6 دی 1393 ساعت 00:58:16
کد خبر: 3447
ادامه مطلب

قراردادهای بین المللی، قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی

قرارداد های بین المللی،قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی
تاریخ: 9 دی 1393 ساعت 23:19:38
کد خبر: 3604
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد ترخیص کالا

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد ترخیص کالا
تاریخ: 10 دی 1393 ساعت 00:49:05
کد خبر: 3626
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد پیمان جز

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد پیمان جز
تاریخ: 10 دی 1393 ساعت 00:50:08
کد خبر: 3629
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد تعمیر و نگه داری

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد تعمیر و نگه داری
تاریخ: 10 دی 1393 ساعت 23:43:32
کد خبر: 3660
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد چاپ کتاب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرارداد چاپ کتاب
تاریخ: 11 دی 1393 ساعت 23:19:26
کد خبر: 3680
ادامه مطلب

نگاهی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری

نگاهی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری
تاریخ: 14 دی 1393 ساعت 23:11:18
کد خبر: 3742
ادامه مطلب

الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقالات
تاریخ: 21 دی 1393 ساعت 23:18:39
کد خبر: 3886
ادامه مطلب

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

مقالات
تاریخ: 23 دی 1393 ساعت 00:35:16
کد خبر: 3912
ادامه مطلب

قراردادهای انتقال دانش فنی Know-How Agreement

مقالات
تاریخ: 25 دی 1393 ساعت 23:18:47
کد خبر: 4005
ادامه مطلب

نمونه قراردادهای پیمان وزارت مسکن

نمونه قراردادهای پیمان وزارت مسکن
تاریخ: 25 دی 1393 ساعت 23:20:30
کد خبر: 4010
ادامه مطلب

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی، قراردادهای بین المللی

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی،قرارداد های بین المللی
تاریخ: 26 دی 1393 ساعت 23:17:23
کد خبر: 4018
ادامه مطلب

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرض الحسنه از بانک

قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی،قرض الحسنه از بانک
تاریخ: 25 بهمن 1393 ساعت 23:19:57
کد خبر: 4676
ادامه مطلب

یک وکیل دادگستری: قراردادهای پیش‌فروش خودرو، الحاقی، یک‌طرفه و غیرقانونی است

یک وکیل دادگستری: قراردادهای پیش‌فروش خودرو، الحاقی، یک‌طرفه و غیرقانونی است
تاریخ: 28 بهمن 1393 ساعت 00:37:43
کد خبر: 4746
ادامه مطلب

بسته حقوقی برای انعقاد قراردادهای ملکی؛ چشم بسته امضا نکنید

وقتی تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود، دیر یا زود، برای به دست آوردن سرپناه باید سری به «دفاتر مشاوران املاک» یا همان «بنگاه معاملات ملکی» زد؛ زیرا که اکنون تنظیم قرارداد مسکن میان خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر الزامی است و پیش‌نویس نسخه رسمی این قراردادها در اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی قرار دارد. با این حال، کم نیستند مشکلات حقوقی که در همین دفترها ایجاد می‌شوند؛ به طوری که بسیاری از قراردادهای تنظیم شده یکی از طرف قرار داد یا گاهی هر دو را به دردسر می‌اندازد. اگر شما هم قصد انجام معامله‌ای در بنگاه معاملات ملکی دارید یا با مشکلی در این باره مواجه شده‌اید، خواندن این گزارش را که در گفت‌وگو با یک وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، تهیه شده است، از دست ندهید.
تاریخ: 2 اسفند 1393 ساعت 23:21:33
کد خبر: 4890
ادامه مطلب
  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080