قرارداد مهمانسرا

ارسال شده توسط ادمین در 4 آبان 1393 ساعت 01:10:58

قرارداد مهمانسرا

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                            فی
 مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره
ثبت                   به نمایندگی برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از :


ماده 2- مدت قرارداد :

مدت کل قرارداد                        روز ، ماه ، از تاریخ                      الی تاریخ           می باشد و طبق برنامه زمان بندی ذیل خواهد بود :

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد  :

مبلغ کلی ، قطعی ، تقریبی ، موضوع قرارداد به حروف                        ریال از قرار هر ماه                 ریال می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت :

صورت حساب های مربوطه به صورت هفتگی و به وسیله متعهد تهیه و برای متعهد له ارسال خواهد شد و متعهد له موظف است ظرف مدت             روز پس از دریافت صورت حساب های وجه مورد توافق را به حساب متعهد واریز نماید .

تبصره : چنانچه از جانب افراد معرفی شده توسط متعهد له خسارتی در اتاق هایی که توسط متعهد بر اساس این قرارداد در اختیار متعهد له قرار گرفته است وارد آید ، متعهد له موظف به جبران خسارت مذکور می باشد .

ماده 5- فسخ قرارداد :  

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل مایل به ادامه این قرارداد نباشد می توانند حداقل                  روز قبل مراتب را کتباً اطلاع داده و نسبت به فسخ آن اقدام نماید .

ماده 6- متفرقه ، تائیدات و تعهدات طرفین :  

الف :افراد معرفی شده توسط متعهد له مکلفند کلیه شئونات دولت جمهوری اسلامی و همچنین کلیه مقررات داخلی هتل را محترم شمرده و از طبخ غذا ، تهیه چای و همچنین پذیرایی از مهمانان خود در داخل اطاق ها و طبقات جدا خودداری نمایید .

ب: متعهد تنها افراید که معرفی نامه کتبی از طرف متعهد له داشته باشند را برای استفاده از اتاق های مقرر در این قرارداد ، می پذیرد و پذیرش افراد به صورت شفاهی و یا تلفنی به هیچ وجه معتبر نمی باشد .

ج: متعهد موظف است امکانات لازم جهت استفاده از اتاق های مورد توافق را در اختیار افراد معرفی شده توسط متعهد له قرار دهد و نباید تا انقضاء مدت قرارداد مانعی برای استفاده افراد معرفی شده توسط متعهد له از اتاق های مزبور به عمل آورد .

و: متعهد له صرفاً در محدوده همین قرارداد مسئولیت افرادی که به طور کتبی معرفی می نماید را خواهد داشت و نسبت به موارد و افراد دیگر مسئولیتی نخواهد داشت .

ز: نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد متن خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قوانین موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

ماده 7- تغییرات میزان تعهد :

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد و به هر  میزان که صلاح بداند موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد . در هر حال مراتب باید حداقل                      روز قبل به طور کتبی توسط متعهد له به متعهد اعلام گردد .

ماده 8- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، نظر اکثریت هیئتی مرکب از نماینده متعهد و متعهد له و نماینده              برای طرفین لازم الاجراء است . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد .

ماده 9- سایر شرایط :

-
-
-
-

ماده 10- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :


اقامتگاه متعهد له :


تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند والا کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:این قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و مبادله گردیده است .

امضاء متعهد                         امضاء متعهد له

حقوقی و امور مجلس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080